previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie „Leśnicy dla Polski” jest organizacją zrzeszającą ludzi dobrej woli, którym los Polskich Lasów Państwowych nie jest obojętny. Nasza organizacja powstała w listopadzie 2017 r. Jej misją jest w głównej mierze wspieranie działań mających na celu zachowanie strategicznego charakteru Lasów Państwowych. Wyznajemy pogląd, iż Lasy Państwowe są Polskim Dobrem Narodowym.

Celami naszego Stowarzyszenia jest m.in.:
– Racjonalna ochrona środowiska naturalnego i jej zrównoważony rozwój;
– Działalność edukacyjno-oświatowa i naukowo-techniczna związana z zasobami leśnymi;
– Dobroczynność i wspieranie tehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością związanych z leśnictwem;
– Ochrona zdrowia oraz pomocz społeczna;
– Wspieranie inicjatyw o charakterze patriotycznym i religijnym.

Powyższe cele chcemy realizować poprzez interaktywne działania służące ich osiąganiu. Nasze innowacyjne pomysły ukierunkowane są na wspieranie dobra wspólnego, jakim są Lasy Państwowe. Zamierzamy wdrażać projekty społeczne wykorzystując posiadane środki własne oraz dotacje pomocowe z źródeł publicznych oraz
mechanizmów finansujących sektor pozarządowy w Polsce. Będziemy zawierać partnerstwa sektorowe i międzysektorowe sprzyjające 
rozwojowi Polskich Lasów. Na działalność Stowarzyszenia niezbędne są środki finansowe, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie.
Zapraszamy do wspólnego dziłania w szeregach Stowarzyszenia „Leśnicy dla Polski wszystkich tych, którzy czują potrzebę animowania i działalności na rzecz Dobra Narodowego, jakim bez wątpienia są Polskie Lasy

Zarząd Stowarzyszenia:
Piotr Mróz
Stanisław Nawrocki
Jacek Pomykała

Close Menu